Maari bang makaimbento ng isang salita na pamalit sa salitang “pagsikat ng araw?”


Gumising ka na lang isang umaga at tinanggap ang katotohanan na wala ka ng magagawa kung hindi magpatuloy.
Magpatuloy mabuhay, magpatuloy harapin kung ano man ang iyong mga naging desisyon. Maging matapang, kahit na hindi mo na alam kung saan mo kukunin ang lakas. Ang nasa isip mo na lang ay kailangan mong may makuhang lakas dahil iyon lang ang tanging paraan para magpatuloy. Hindi pwede ang huminto at tumigil, sisirain mo ang misteryo ng buhay. Piliin mong mabuhay.
Gumising ka na lang isang umaga na hindi mo alam kung paano ka nakarating doon, naisip mo na kung may kapangyarihan ka lang matulog buong umaga at magising sa gabi… para tulog ang lahat at ikaw lang ang dilat. Sa ngayon mas maigi na gising ka at tulog ang lahat.
Isipin mo na lang, isipin mo.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: