Bimyong


Bimyong

Alam kong binibigay ng Diyos ay kailangan natin, hindi lamang gusto. Ito ang saktong araw para matawag kitang “pahiram” Bimyong.

Paano kung Misyonaryong Photographer?
Creepy pala ako dito

2 Responses to “Bimyong”

  1. weh, ‘indi naman. mas maganda si sadako… yun lang, hehe.😉 hellow sa ‘yo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: